Archív

21 nov
0

Biskup Peter Mihoč k výročiu Nežnej revolúcie a k novým opatreniam pre konanie Služieb Božích

Milí bratia a sestry, včera sme prežívali deň vzácneho pripomenutia si hodnoty slobody, aj tej náboženskej. Chcem Vás pozdraviť slovami apoštola Pavla do Korintu...

Čítať viac
07 nov
0

Prečo sa prihlásiť k našej cirkvi pri sčítaní ľudu?

v našej cirkvi sme boli pokrstení, konfirmovaní, máme v nej svoj duchovný domov a priestor pre službu. Prijali sme v nej to najvzácnejšie – vieru v Pána Ježiša Krista.

Čítať viac