Archív

31 máj
0

Seniorátny zjazd evanjelickej mládeže v Púchove 1940

V dňoch 1.-2.6.1940 sa v Púchove konal seniorátny zraz evanjelickej mládeže. Z tohto podujatia sa nám zachovalo...

Čítať viac
31 máj
0

Obnovené lavičky

Hoci sa už oteplilo, mnohí ste si pri návšteve chrámu iste všimli, že pred našim kostolom ale aj v záhrade, chýbali....

Čítať viac
29 máj
0

Ponuka letných táborov

Cirkevný zbor ECAV Púchov pripravuje počas letných prázdnin tábory pre jednotlivcov, páry aj rodiny, od najmladších....

Čítať viac
18 máj
0

Pastiersky list k svätodušným sviatkom 2021

Zoslaním Ducha Svätého začína nové, prelomové obdobie. Učeníci a nasledovníci Pána Ježiša Krista vychádzajú ...

Čítať viac
11 máj
0

Ku dňu matiek

Matky naše, matky milé,srdcia drahé, ušľachtilé,ku vám zrieme, vaše dietky,vy jablone a my snietky. K vám sa máme ...

Čítať viac