"V službe evanjelia, spojení láskou."

V nedeľu 11. augusta 2019 navštívili púchovský zbor vzácni hostia; brat farár Johannes Hillger a Kathrin Hauser, huslistka Štátneho komorného orchestra v Halle – Spolková republika Nemecko. Aj tento r...     Čítať viac...

Zo života zboru

Pozícia zborového farára je od 01. júla 2019 neobsadená.

Administrátor zboru

Mgr. Miroslav Eštok

ECAV Záriečie

Milodary a cirkevný príspevok – Číslo účtu (IBAN): SK51 0900 0000 0000 6366 7654

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Púchov na kalendárny rok 2019 je 10 € za dospelého člena cirkevného zboru
5 € za člena cirkevného zboru do konfirmácie. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko každého člena a adresu.
Pred úhradou si prečítajte informácie o úhrade →

escort istanbul escort