online 22 marec
Zo života zboru
Zobraziť všetko
Aktuálne
Konfirmácia
Ml. dorast
Mladšia besiedka
Mládež
Oznamy
Spevokol
St. dorast
Staršia besiedka
Stretnutie žien
Zo života zboru
citát 02
citát 5
citát 03

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Mgr. Dušan Cina

Zborový farár

AUDIO

Sermon

Listen sermons
evanjelický spevník

Donation and church contribution – Bank account number (IBAN): SK51 0900 0000 0000 6366 7654

Height of church contribution in v CZ ECAV Puchov for the 2019 calendar year is 10 € for adult member of church and 5 € for church member until confirmation. When paying through your account, enter the name, surname and address in the message to the recipient.
Before payment read information about payment →