• Cirkevná daň 2019

  Od 13. októbra je možné uhradiť cirkevný príspevok

  aj prevodom na účet

  Uhradiť
 • S Ježišom do školy

  Študent, neplač. Boh chce, aby si mal v škole úspech.

  Pozývaj Ježiša do učenia. Ver, že Boh ťa za tvoju čestnosť odmení.

  Čítať viac
 • Vítame Vás...

  Nová stránka je pripravená.

  Veríme, že bude pre Vás požehnaním

  Pozrieť archív
 • Novoročný príhovor 2019

  Prečítať si

"V službe evanjelia, spojení láskou."

bg_even0023a

Uncommon visit from Wittenberg

admin
August 16, 2019
0
V nedeľu 11. augusta 2019 navštívili púchovský zbor vzácni hostia; brat farár Johannes Hillger a Kathrin Hauser, huslistka Štátneho komorného orchestra v Halle – Spolková republika Nemecko. Aj tento r...     Čítať viac...

About church life

Pastor position is from 01. July 2019 empty.

Administration of church

Mgr. Miroslav Eštok

ECAV Záriečie

Donation and church contribution – Bank account number (IBAN): SK51 0900 0000 0000 6366 7654

Height of church contribution in v CZ ECAV Puchov for the 2019 calendar year is 10 € for adult member of church
and 5 € for church member until confirmation. When paying through your account, enter the name, surname and address in the message to the recipient.
Before payment read information about payment →