• Víkendovka 

  mladšieho dorastu

  29. november - 01. december 2019

  Chcem vedieť viac
 • Cirkevná daň 2019

  Od 13. októbra je možné uhradiť cirkevný príspevok

  aj prevodom na účet

  Uhradiť
 • Vítame Vás...

  Nová stránka je pripravená.

  Veríme, že bude pre Vás požehnaním

  Pozrieť archív
 • Novoročný príhovor 2019

  Prečítať si

"V službe evanjelia, spojení láskou."

About church life

Pastor position is from 01. July 2019 empty.


Evanjelický farár v cirkevnom zbore Záriečie a administrátor cirkevného zboru Púchov. Konsenior.

Mgr. Miroslav Eštok

Administrator of church


01.12 2019
Kyčerského spievanky

Kyčerského spievanky

OZ Prameň spod Makyty, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a ďaľší, Vás pozývajú na VII. ročník súťaže v prednese poézie žiakov a študentov regiónu stredné Považie s tematikou úcty k Bohu, lásky k domovine a rodnému kraju.

Read More

evanjelický spevník

Donation and church contribution – Bank account number (IBAN): SK51 0900 0000 0000 6366 7654

Height of church contribution in v CZ ECAV Puchov for the 2019 calendar year is 10 € for adult member of church
and 5 € for church member until confirmation. When paying through your account, enter the name, surname and address in the message to the recipient.
Before payment read information about payment →