"V službe evanjelia, spojení láskou."

About church life

Pastor position is from 01. July 2019 empty.


Evanjelický farár v cirkevnom zbore Záriečie a administrátor cirkevného zboru Púchov. Konsenior.

Mgr. Miroslav Eštok

Administrator of church

vianoce
lyžovačka oc sem púchov
evanjelický spevník

Donation and church contribution – Bank account number (IBAN): SK51 0900 0000 0000 6366 7654

Height of church contribution in v CZ ECAV Puchov for the 2019 calendar year is 10 € for adult member of church
and 5 € for church member until confirmation. When paying through your account, enter the name, surname and address in the message to the recipient.
Before payment read information about payment →

Vypnúť sneženie