Choir

Spev je dar. Spievame pre radosť, spievame z lásky a s láskou, spievame, lebo i to je forma oslavy Boha i nájdenia ľudí, ktorí majú spoločný pohľad na svet. Vek nie je rozhodujúci, podstatné je nadšenie pre vec. Stretávame sa raz niekedy 2x za týždeň.

Nie sme účastníkmi populárnej Superstar, ale nikdy neviete, čím prekvapíme. Jedno je jasné. Mnoho dobrých spevákov pochádza práve z cirkevných zborov, kde mali v spevokole najlepšiu školu pre svoj hlas i vystupovanie na verejnosti.

"Spevokol sa stretáva v Pondelok a stredu o 17:00 v zborovom dome."

  • Spevokol vystupuje pod vedením

    Bližšie a aktuálne informácie Vám radi poskytneme prostredníctvom kontaktnej osoby alebo zborového farára.

    Mgr. Zuzana Fujeríková