Leadership Team

Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia, Puchov based is from 01.07.2019 without pastor.

Administrator of church

Mgr. Dušan Cina

2020 -

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Church supervisor

Ing. Radovan Fujerík

2018-

Zborový dozorca zvolený členmi Evanjelického a.v. CZ v Púchove od decembra 2018

Other leaders

Peter Mudrák

Zástupca zborového dozorcu, presbyter

Presbyter v CZ Púchov

Milan Pecho

Zborový kurátor

Július Mitana

Pokladník

Jana Križanovičová

Účtovníčka