Oznamy

Dôležitý oznam!!!

Cirkevný zbor ECAV Púchov

na základe odporúčania  Vlády SR a usmernenia Predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

dočasne ruší dňom 10. 3. 2020

všetky plánované bohoslužobné stretnutia

(nedeľné  Služby Božie, večerné Služby Božie, nešporné Služby  Božie a stredtýždňové pôstne večierne)
a spovede s Večerou Pánovou

až do odvolania zákazu hromadných zhromaždení.

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne a včas informovať.

____________________________________________________
„Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný.
On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie,
 aby ste ho mohli zniesť.“ 1.Kor 10,13

 <Celý text usmernenia Generálneho biskupského úradu>