Prosíme bratov a sestry aby sa zúčastnili stretnutia členov kandidačného presbyterstva, ktoré sa uskutoční dňa 29.11. o 18.00 v zborovom dome v Púchove.