Tags: "vystúpenie"

24 Jun
0

Easter Sunday school April 2015

Krátkou scénkou o bohatom lovení rýb, keď Pán Ježiš povolal učeníkov a učinil ich rybármi ľudí a piesňou o galilejských rybároch, privítali deti rodičov na tohtoročnej Veľkonočnej besiedke. Po biblickej lekcií o bohatom lovení rýb /Lukáš 5 kap./ deti a ...

Čítať viac
24 Jun
0

Children Christmas Program 24.12.2016

Vianočný program detí 24.12.2016 Na štedrovečerných službách božích nám svojim vystúpením spríjemnili naši najmladší. Nedeľné Služby Božie spestrili príbehom vianočného posolstva, pásmom básní a piesní. Svojimi hláskami a malými srdiečkami hlásali radostnú novinu o blížiacom sa príchode betlehemského dieťaťa – ...

Čítať viac