Hľadáme ochotného brata/sestru na funkciu kostolníka

hľadáme kostolníka

Cirkevný zbor hľadá ochotného brata/sestru na funkciu kostolníka. Ak cítite povolanie do tejto služby, pre viac informácií sa obráťte na zborového dozorcu.

Kostolník/Kostolníčka
Povinnosti zborového kostolníka
 • Všeobecné

  Príprava kostola

  Otvorenie bohoslužobného priestoru a brán minimálne 30 minút pred začiatkom a uzamknutie po skončení

  Príprava bohoslužobného priestoru (zborového domu) – stoličky, obrus, sviečky, kríž

  Zabezpečenie zvonenia podľa zvyklostí.

  Zabezpečenie kvetov na oltár

  Zabezpečenie kvality ozvučenia počas celého priebehu bohoslužobnej
  príležitosti (vrátane vonkajšieho reproduktoru)

  Zabezpečenie osvetlenia bohoslužobného priestoru, vrátane oltárnych sviec
  a ich údržby.

  Výmena rúch podľa liturgických farieb, zabezpečenie čistenia rúch, uloženie
  rúch.

  Vykurovanie a vetranie bohoslužobného priestoru v závislosti od ročného
  obdobia

 • Sviatosti

  Večera Pánova

  Príprava bohoslužobných nádob, nákup vína, príprava obrúskov vrátanie ich čistenia.

 • Krst

  príprava stoličiek pre rodičov a krstných rodičov, príprava krstiteľnice a nádoby s vodou.

 • Sobáš

  príprava stoličiek pre snúbencov, príprava pultu a pera na podpisovanie, koordinácia vyzdobenia a odzdobenia kostola

 • Finančné ohodnotenie

  Odmena za prácu zborového kostolníka: 80 € mesačne

V prípade záujmu alebo otázok kontaktujte zborového dozorcu: Radovan Fujerík, tel: 0918 655 032, email: radovan.fujerik@gmail.com