15 marca 2020
Formát: Video

Všetky kázne »

3. pôstna nedeľa

Kazateľ: Dušan Cina

Kázeň farára Dušana Cinu v 3. Pôstnu nedeľu na text: LUK 4, 31-37