22 marca 2020
Formát: Video

Všetky kázne »

4. pôstna nedeľa

Kazateľ: Dušan Cina

Verš: JN,6,27

Kázeň farára Dučana Cinu v 4. Pôstnu nedeľu na text: JN. 6:27