29 marca 2020
Formát: Video

Všetky kázne »

5. pôstna nedeľa

Kazateľ: Dušan Cina

Kázeň farára Dušana Cinu v 5. Pôstnu nedeľu na text: MK. 11:12-18