5 apríla 2020
Formát: Video

Všetky kázne »

6. pôstna nedeľa

Kazateľ: Dušan Cina

Verš: MAT,21,1-9

Kázeň farára Dušana Cinu v 6. Pôstnu nedeľu na text: MT. 21:1-9