5 januára 2020
Okruh: Vianočný
Časť: Slávnostná

Všetky kázne »

Boh je nad všetkým

Kazateľ: Miroslav Eštok

Verš: MAT,2,16

Kázeň farára Miroslava Eštoka v nedeľu po Novom roku na text: Mat. 2:16