1 januára 2020
Okruh: Vianočný
Časť: Slávnostná

Všetky kázne »

Cesta

Kazateľ: Dušan Cina

Verš: PRISL,3,6

Kázeň farára Dušana Cinu pri otvorení nového roka 2020 na text: Prísl. 3:6.