18 februára 2020
Rok: 2019

Dar Božieho Slova

Kazateľ: Dušan Cina

Bible Passage: JN,17,13-17

Kázeň farára Dušana Cinu v nedeľu po Deviatniku na text: Jn 17, 13-17