18 februára 2020
Formát: Audio

Všetky kázne »

Dar Božieho Slova

Kazateľ: Dušan Cina

Kázeň farára Dušana Cinu v nedeľu po Deviatniku na text: Jn 17, 13-17