26 januára 2020
Rok: 2019

Dar milosti

Kazateľ: Miroslav Eštok

Bible Passage: RIM,12,17-21

Kázeň farára Miroslava Eštoka v 3. nedeľu po Zjavení na text: Rímskym 12, 17-21.