26 januára 2020
Časť: Slávnostná

Všetky kázne »

Dar milosti

Kazateľ: Miroslav Eštok

Kázeň farára Miroslava Eštoka v 3. nedeľu po Zjavení na text: Rímskym 12, 17-21.