29 februára 2020
Formát: Audio

Všetky kázne »

Duchovná slepota

Kazateľ: Dušan Cina

Kázeň farára Dušana Cinu v Predpôstnu nedeľu na text: Evanjelium podľa Lukáša 18, 31-43