29 februára 2020
Rok: 2019

Duchovná slepota

Kazateľ: Dušan Cina

Bible Passage: LUK,18,31-43

Kázeň farára Dušana Cinu v Predpôstnu nedeľu na text: Evanjelium podľa Lukáša 18, 31-43