10 marca 2020
Formát: Audio

Všetky kázne »

Duchovné zdravie

Kazateľ: Dušan Cina

Kázeň farára Dušana Cinu v 2. Pôstnu nedeľu na text: 1 List Petra 1, 13-16