2 februára 2020
Rok: 2019

Moja služba v cirkvi

Kazateľ: Miroslav Eštok

Bible Passage: 1KOR,12,14-27

Kázeň farára Miroslava Eštoka v 4. nedeľu po Zjavení na text: 1 List Korintským 12, 14-27