2 februára 2020
Časť: Slávnostná

Všetky kázne »

Moja služba v cirkvi

Kazateľ: Miroslav Eštok

Kázeň farára Miroslava Eštoka v 4. nedeľu po Zjavení na text: 1 List Korintským 12, 14-27