7 februára 2021
Rok: 2021

Nedeľa po Deviatniku

Kazateľ: Dušan Cina

Záznam zo živého vysielania Služieb Božích brata Dušana Cinu v nedeľu po Deviatniku