3 januára 2021
Okruh: Vianočný
Rok: 2021

Nedeľa po novom roku

Kazateľ: Dušan Cina

Záznam zo živého vysielania Služieb Božích brata Dušana Cinu na nedeľu po Novom roku.