9 februára 2020
Časť: Slávnostná

Všetky kázne »

Postoj služobníka

Kazateľ: Miroslav Eštok

Kázeň farára Miroslava Eštoka v nedeľu Deviatnik na text: Evanjelium podľa Lukáša 17, 7-10.