31 decembra 2019
Okruh: Vianočný
Časť: Slávnostná

Všetky kázne »

Spievajte Hospodinovi ...

Verš: Z,96

Kázeň farára Dušana Cinu k závierke občianskeho roku 2019 na text: Žalm 96.