19 januára 2020
Okruh: Vianočný
Časť: Slávnostná

Všetky kázne »

Svedectvo

Kazateľ: Miroslav Eštok

Verš: JN,5,31-40

Kázeň farára Miroslava Eštoka v 2. nedeľu po Zjavení na text: Ján 5, 31-40