12 apríla 2020
Formát: Video

Všetky kázne »

Veľkonočná nedeľa

Kazateľ: Dušan Cina

Verš: MAR,16,1-8

Kázeň farára Dušana Cinu Veľkonočnú nedeľu na text: MAR. 16:1-8