6 januára 2021
Okruh: Vianočný
Rok: 2021

Zjavenie Krista Pána

Kazateľ: Dušan Cina

Záznam zo živého vysielania Služieb Božích brata Dušana Cinu na Zjavenie Krista Pána mudrcom.