Marec 2014

marec 2014

Milé sestry, dnes si pripomíname sviatok zvestovania narodenia Krista Pána. Preto budeme dnes na našom stretnutí hovoriť o biblickej žene z NZ, o Márii, matke Pána Ježiša.

Mária –novozákonné meno pochádzajúce z egyptského Mirjam( Myrjam – Bohom milovaná), iné výklady toto meno spájajú s pôvodným menom „pani“, „orodovníčka“, „krásna“. Stretávame sa aj s prekladom horkosť (márá).

O jej detstve, živote, starobe toho veľa nevieme. Poznáme jej srdce, jej vieru a oddanosť svojmu Pánovi tak, ako nám ju opisujú všetci štyria evanjelisti.

AKÁ BOLA MÁRIA?

 • bola Bohom povolaná – Luk 1
 • bola obdarená milosťou – Luk 1: 28, 30, 32
 • bola služobnicou Pánovou – Luk 1, 38
 • bola veriacou ženou – blahoslavená (šťastná) Luk 1: 42 – 45. Sledujme ten rozdiel so Zachariášom ( on neveril, pýtal sa, podľa čoho poznám?, pýtal si znamenie), Mária sa pýtala, ako sa to stane, ona nepochybovala.
 • bola zvelebujúcou – zvelebovala, chválila Boha, Luk 1, 46…
 • bola aktívna – zázrak v Káne Galilejskej, Ján 2

KDE STÁLA MÁRIA?

 • pri jasličkách – pri narodení Ježiša Krista
 • na úteku – pred Herodesom
 • pri svojom mužovi, svojej rodine – v Egypte
 • pri kríži – na Golgote Ján 19: 25-27
 • pri apoštoloch Sk.ap. 1:14

ČÍM JE PRE NÁS MÁRIA?

Je pre nás príkladom v uctievaní Pána Boha a v prijímaní pozvania do služby.  Je pre nás príkladom vo viere a v nasledovaní, je pre nás príkladom v rodinnom živote.