Služby Božie so začiatkom o 10:00

Kostol Púchov Chrám Boží v, Púchove

Nedeľne hlavné služby Božie so začiatkom o 10:00 hod v Evanjelickom chráme Božom v Púchove

Zadarmo

Služby Božie so začiatkom o 18:00

Kostol Púchov Chrám Boží v, Púchove

V evanjelickom chráme Božom v Púchov sa tak začnú konať služby Božie od nedele 10. mája 2020 v čase o 10.00 hod. a 18.00 hod. podľa usmernení Úradu verej...

Zadarmo

Služby Božie so začiatkom o 10:00

Kostol Púchov Chrám Boží v, Púchove

Nedeľne hlavné služby Božie so začiatkom o 10:00 hod v Evanjelickom chráme Božom v Púchove

Zadarmo

Služby Božie so začiatkom o 10:00

Kostol Púchov Chrám Boží v, Púchove

Nedeľne hlavné služby Božie so začiatkom o 10:00 hod v Evanjelickom chráme Božom v Púchove

Zadarmo

Služby Božie so začiatkom o 10:00

Kostol Púchov Chrám Boží v, Púchove

Nedeľne hlavné služby Božie so začiatkom o 10:00 hod v Evanjelickom chráme Božom v Púchove

Zadarmo