Oznamy

  • Služby Božie sa konajú v rámci platných pandemických opatrení podľa aktuálnych oznamov. Presné pravidlá najdete v usmernení predsedníctva ECAV <<TU>>

9.5.2021 | 5. nedeľa po Veľkej noci

Služby Božie sa konajú len v chráme Božom v Púchove a to o:

08:30  |   10:00  |  18:00  

 

  • O 8:30 a 18:00 bude v rámci služieb Božích aj spoveď s Večerou Pánovou
  • Služby Božie o 10:00 vysielame naživo aj na TV Považie a Youtube
  • Dodržujte platné hygienické opatrenia.           

Ponuka RTVS:

zaslané počas APRÍLA 2021 na účet ECAV Púchov na podporu vysielania služieb Božích a na potreby cirkevného zboru

Michal Hazucha – 30,-€ | Jana Madudová – 20,-€ | Dana Prekopová – 5,-€ |František Pilný – 8,-€ | Pavol Šponiar – 10,-€ | Martina Mikolášiková – 10,-€ | Milan Pečeňa – 30,-€ | Ivan Korček – 40,-€ | Anna Kováčiková – 100,-€ | Viera Krátka – 10,-€ | B. Pagáčová – 15,-€ | Milan Pečeňa – 20,-€ | Dana Prekopová – 10,-€ | Viera Kuchárová, Prešov – 100,-€ | Elena Jamborková – 10,-€ | Jana Vaňková – 10,-€ | Jaroslav Mareček – 20,-€ | Rodina Šponiarová – 20,-€ | Viera Krátka – 20,-€ | Rodina Rubalová – 20,-€ | Lenka Blahová – 20,-€ | Milan Mikolášik – 20,-€ | Samuel Hudák – 3,-€ | Rodina Čechová, Leštiny – 30,-€ | Adam Kováčik – 5,-€ | Ivan Korček – 30,-€ | Oľga Lacková, P. Bystrica – 100,-€ | MUDr. Hausnerová, P. Bystrica – 20,-€ | Milan Pečeňa – 10,-€ | Juraj Škripec – 43,-€ | Milada Zuchová – 25,-€

"Ďakujeme – Pán Boh Vám žehnaj!"

Stále pozastavené

PONDELOK 9:00-12:00 Stretnutie mamičiek
miesto: kaplánsky byt, kontakt: Katarína Kopková Karumníková katarina.kopkova.karumnikova@gmail.com

STREDA 17:00 Spevokol
miesto: zborový dom, kontakt: Zuzana Fujeríková

STREDA 18:00 Biblická hodina
miesto: zborový dom, kontakt: Dušan Cina 0918 828 385

PIATOK 15:30 Mladší dorast | Stretnutia detí vo veku 11-14 rokov 
miesto: zborový dom, kontakt: Samuel Behro 0902 413 624

SOBOTA 18:00 Mládež | Stretnutia mladých od 15 rokov
miesto: zborový dom, kontakt: Simona Jungová 0948 850 630

NEDEĽA 10:00 Staršia besiedka | Stretnutia detí vo veku 7-10 rokov 
Začína sa na službách Božích, po požehnaní deti odchádzajú s vedúcimi do zborového domu kontakt: Jaroslava Čviriková 0911 613 604

NEDEĽA 10:00 Mladšia besiedka | Stretnutia detí vo veku 3-6 rokov
miesto: kaplánsky byt, kontakt: Martina Marečková 0903 251 746

NEDEĽA (každá druhá) 15:00 Rodiny | Stretnutia rodín
miesto: zborový dom

  • Záujemcovia o vstup, či prestup do evanjelickej cirkvi a.v., alebo starší záujemcovia o krst či konfirmáciu sa môžu prihlásiť (aj telefonicky, mailom) u zborového farára, ktorý im poskytne všetky informácie a náležitosti.
  • Dávame vám do pozornosti ONLINE detskú besiedku na YouTube ECAV Záriečie. Deti sa môžu tešiť na príbehy či aktivity s Katkou a Zuzkou. ODKAZ NA VIDEÁ
  • V roku 2021 si Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripomenie 100 rokov od svojho vzniku po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku 1. ČSR. Súčasťou kampane je nový internetový portál: www.evanjelici.sk. Dávame ho do vašej pozornosti

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Mgr. Dušan Cina

Zborový farár