Oznamy

🟢 AKTUÁLNY INFORMAČNÝ LIST: 📄    

🟢 Počas neprítomnosti zborového farára zastupuje Mroslav Eštok z CZ Záriečie    

🟢 CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK 2021 (cirkevná daň)  

 • Cirkevný príspevok za rok 2021 sa vyberá na základe schválenia zborovým konventom vo výške 10€ (ročne na člena).
 • Výber pred a po službách Božích sa uskutoční v nedele 11. a 18. júla 2021.
 • Využiť môžete aj ďalšie formy úhrady.

🟢 PONUKA TÁBOROV 2021  viac informácií TU  

  • MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR | 15.-19.7.2021 | Liptovský Trnovec
  • DORASTOVÝ TÁBOR | 2.-8.8.2021 | Párnica (už kapacitne naplnený)
  • ZBOROVÝ TÁBOR | 18.-22.8.2021 | Hotel Studnička Námestovo – stále voľné miesta!!!
  • Detský tábor je zrušený!

🟢 PODPORA CIRKEVNÉHO ZBORU

8.8.2021 NEDEĽA | 10. nedeľa po Sv. Trojici
Nedeľa Pokánia      

8:30 DOHŇANY: Ranné služby Božie
10:00 PÚCHOV:
Hlavné služby Božie (priamy prenos TV Považie + Youtube)
18:00 PÚCHOV: Spoveď s Večerou Pánovou

Ponuka RTVS:

zaslané počas MÁJA 2021 na účet ECAV Púchov na podporu vysielania služieb Božích a na potreby cirkevného zboru

Miroslav Mikuš – 10,-€ |  Viera Krátka – 30,-€ | Zdenka Durdilová – 10,-€ | Jana Madudová – 20,-€ |Ing. Ján Benada – 50,-€ | Ing. Dana Prekopová – 5,-€ | Mária Belobradová – 40,-€ | Rodina Jancíková, Vieska – 20,-€ | Ing. Milan Pečeňa – 20,-€ | Jozef Valko – 20,-€ | Oľga Michálková – 10,-€ | Ing. Milan Pečeňa – 20,-€ | Milada Zuchová – 20,-€ | Viera Krátka – 30,-€

"Ďakujeme – Pán Boh Vám žehnaj!"

Stále pozastavené

PONDELOK 9:00-12:00 Stretnutie mamičiek
miesto: kaplánsky byt, kontakt: Katarína Kopková Karumníková katarina.kopkova.karumnikova@gmail.com

STREDA 17:00 Spevokol
miesto: zborový dom, kontakt: Zuzana Fujeríková

STREDA 18:00 Biblická hodina
miesto: zborový dom, kontakt: Dušan Cina 0918 828 385

PIATOK 15:30 Mladší dorast | Stretnutia detí vo veku 11-14 rokov 
miesto: zborový dom, kontakt: Samuel Behro 0902 413 624

SOBOTA 18:00 Mládež | Stretnutia mladých od 15 rokov
miesto: zborový dom, kontakt: Simona Jungová 0948 850 630

NEDEĽA 10:00 Staršia besiedka | Stretnutia detí vo veku 7-10 rokov 
Začína sa na službách Božích, po požehnaní deti odchádzajú s vedúcimi do zborového domu kontakt: Jaroslava Čviriková 0911 613 604

NEDEĽA 10:00 Mladšia besiedka | Stretnutia detí vo veku 3-6 rokov
miesto: kaplánsky byt, kontakt: Martina Marečková 0903 251 746

NEDEĽA (každá druhá) 15:00 Rodiny | Stretnutia rodín
miesto: zborový dom

 • Záujemcovia o vstup, či prestup do evanjelickej cirkvi a.v., alebo starší záujemcovia o krst či konfirmáciu sa môžu prihlásiť (aj telefonicky, mailom) u zborového farára, ktorý im poskytne všetky informácie a náležitosti.

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Mgr. Dušan Cina

Zborový farár