Oznamy

 

◾️ AKTUÁLNE OZNAMY

 

 • Vzhľadom na pandemické patrenia vám Služby Božie prinášame ONLINE prostredníctvom YOUTUBE a TV Považie podľa aktuálnych oznamov. V prípade individuálnych potrieb (krst, pohreb, sobáš, milodary, príhovorné modlitby, duchovná podpora….), sa obráťte na zborového farára: Dušan Cina – zborový farár | puchov@ecav.sk | 0918/828385.

 

 

 • 15.2.2021 sa začne sčítanie obyvateľov, domov a bytov, v ktorom vyjadrujeme aj svoju náboženskú príslušnosť k našej Evanjelickej cirkvi a.v. Sčítane prebieha elektronicky. Všetky informácie nájdete na stránke www.scitanie.sk, ale napríklad aj na stránkach Púchovských novín.

 

 

◾️ SLUŽBY BOŽIE – ONLINE

 

  28.2.2021   |    2. nedeľa pôstna

 • 10:00 PÚCHOV ONLINE Služby Božie
  Sledujte priamy prenos na YouTube ECAV Púchov a TV Považie

 

Ponuka verejnoprávnych médií – RTVS:

 • 📻 28.2.2021 NEDEĽA  | 9:05 rádio Slovensko | Služby Božie z Veličnej
 • 📻 3.3.2021 STREDA | 17:30 rádio REGINA | Rozhlasová pobožnosť
 • 📻 10.3.2021 STREDA | 17:30 rádio REGINA | Rozhlasová pobožnosť
 • 📺 13.3.2021 SOBOTA | 18:00 TROJKA | Televízne služby Božie
 • 📺 14.3.2021 NEDEĽA | 10:00 JEDNOTKA| Televízne služby Božie
 • 📺 14.3.2021 NEDEĽA | 14:55 DVOJKA | Televízny posol
 • 📺 14.3.2021 NEDEĽA | 19:50 DVOJKA | Slovo – príhovor
 • 📻 28.3.2021 NEDEĽA | 9:05 rádio SLOVENSKO | Služby Božie

 

◾️ MILODARY

zaslané počas JANUÁRA na účet ECAV Púchov na podporu vysielania služieb Božích a na potreby cirkevného zboru

Peter Ježo – 5,-€ | Rodina Gurínová, Gardoňová – 20,-€ | Božena Chovancová, Nimnica – 30,-€ |Slávia Škripcová – 50,-€ | Lenka Blahová – 20,-€ | Dana Prekopová – 7,-€ | František Pilný – 8,-€ | Rodina Marečková, Dohňany – 20,-€ | Miroslava Ondrušková – 10,-€ | Rodina Páleníková, Babiná – 30,-€ | Vlasta Galánková – 30,-€ | Jozef Matys, Liptovský Mikuláš – 5,-€ | Ľubica Kuchařová – 30,-€ | Jana Madudová – 20,-€ | Stanislava Taranová – 10,-€ | Jaroslav Michno – 10,-€ | Martina Lešková – 50,-€ | Ľubica Staníková – 40,-€ | Stanislav Mazák – 20,-€ | Oľga Lacková, Považská Bystrica – 100,-€ | Dana Prekopová – 5,-€ | Milan Mikolášik – 10,-€ | Zuzana Stašová, Veličná – 20,-€ | Rodina Rubalová – 20,-€ | Viera Krátka – 25,-€ | Rodina Čechová, Vyšný Kubín – 20,-€ | Martina Mikolášiková – 10,-€ | Dana Prekopová – 5,-€ | Viera Samková – 30,-€ | Eva Klinčuchová – 30,-€ | Mária Belobradová – 40,-€ | Jaroslav Mareček – 30,-€ | Eva Krajčiová – 20,-€ | Milan Pečeňa – 10,-€ | Štefan Gabčan – 10,-€ | Viera Krátka – 15,-€ | Mária Chupeková – 20,-€ | Katarína Zaskalická – 20,-€ | Milan Pečeňa – 10,-€ | Milada Zuchová – 30,-€ | Juraj a Jarka Škripcovci – 20,-€

Ďakujeme – Pán Boh Vám žehnaj!

 

◾️ ĎALŠIE OZNAMY

 

 • Cirkevnú daň môžete uhradiť prevodom na účet informácie nájdete tu. 
 • Záujemcovia o vstup, či prestup do evanjelickej cirkvi a.v., alebo starší záujemcovia o krst či konfirmáciu sa môžu prihlásiť (aj telefonicky, mailom) u zborového farára, ktorý im poskytne všetky informácie a náležitosti.
 • Dávame vám do pozornosti ONLINE detskú besiedku na YouTube ECAV Záriečie. Deti sa môžu tešiť na príbehy či aktivity s Katkou a Zuzkou. ODKAZ NA VIDEÁ
 • V roku 2021 si Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripomenie 100 rokov od svojho vzniku po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku 1. ČSR. Súčasťou kampane je nový internetový portál: www.evanjelici.sk. Dávame ho do vašej pozornosti

 

 

◾️ PRAVIDELNÉ STRETNUTIA  – STÁLE POZASTAVENÉ:

PONDELOK 9:00-12:00 Stretnutie mamičiek
miesto: kaplánsky byt, kontakt: Katarína Kopková Karumníková katarina.kopkova.karumnikova@gmail.com
STREDA 17:00 Spevokol
miesto: zborový dom, kontakt: Zuzana Fujeríková
STREDA 18:00 Biblická hodina
miesto: zborový dom, kontakt: Dušan Cina 0918/828385
PIATOK 15:30 Mladší dorast | Stretnutia detí vo veku 11-14 rokov 
miesto: zborový dom, kontakt: Samuel Behro 0902/413624
SOBOTA 18:00 Mládež | Stretnutia mladých od 15 rokov
miesto: zborový dom, kontakt: Simona Jungová 0948/850630
NEDEĽA 10:00 Staršia besiedka | Stretnutia detí vo veku 7-10 rokov 
Začína sa na službách Božích, po požehnaní deti odchádzajú s vedúcimi do zborového domu kontakt: Jaroslava Čviriková 0911/613604
NEDEĽA 10:00 Mladšia besiedka | Stretnutia detí vo veku 3-6 rokov
miesto: kaplánsky byt, kontakt: Martina Marečková 0903/251746
NEDEĽA (každá druhá) 15:00 Rodiny | Stretnutia rodín
miesto: zborový dom