Oznamy

🟢 AKTUÁLNE OPATRENIA COVID AUTOMATU

  • V zmysle platného COVID automatu sa okres Púchov tento týždeň nachádza v ČERVENEJ farbe. Účasť na službách Božích bude sa riadiť režimom „OTP“ (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID). Viď tabuľku opatrení. Na službách Božích musí byť vyhotovená evidencia účastníkov, prosíme aby ste sa pri vstupe do chrámu zapísali na pripravené hárky.

🟢 AKTUÁLNY INFORMAČNÝ LIST: 📄 24.10.2021

🟢 BIBLICKÁ HODINA
Pozývame vás na biblickú hodinu – v stredu o 18:00 v zborovom dome.

24.10.2021 NEDEĽA | 21. nedeľa po Sv. Trojici
10:00 PÚCHOV: Hlavné služby Božie (priamy prenos na TV Považie a Youtube)
14:30 STREŽENICE: Nešporné služby Božie
18:00 PÚCHOV:
Večerné služby Božie

31.10.2021 NEDEĽA | PAMIATKA REFORMÁCIE
 10:00 PÚCHOV: Hlavné služby Božie (priamy prenos TV Považie + Youtube)
 18:00 PÚCHOV: Večerné služby Božie  

 

Ponuka RTVS:

Zaslané na účet ECAV Púchov na potreby cirkevného zboru

SEPTEMBER 2021:
Jana Madudová – 20,-€ | Ing. Milan Pečeňa – 80,-€ | Mário Petras – 75,-€ | Viera Krátka – 30,-€ | Mária Belobradová – 40,-€ | Milada Zuchová – 25,-€ | Mgr. Nina Harišová – 100,-€ | Edita Držíková, Bratislava – 10,-€ | Oľga Michálková – 20,-€ | Milan Šišmiš, Trenčín – 50,-€

"Ďakujeme – Pán Boh Vám žehnaj!"

UTOROK 14:00 Konfirmačná príprava 1. ročník
miesto: zborový dom

PIATOK 14:00 Konfirmačná príprava 2. ročník
miesto: zborový dom

PIATOK 15:30 Mladší dorast | Stretnutia detí vo veku 11-14 rokov 
miesto: zborový dom, kontakt: Samuel Behro 0902 413 624

SOBOTA 18:00 Mládež | Stretnutia mladých od 15 rokov
miesto: zborový dom, kontakt: Simona Jungová 0948 850 630

NEDEĽA 10:00 Staršia besiedka | Stretnutia detí vo veku 7-10 rokov 
Začína sa na službách Božích, po požehnaní deti odchádzajú s vedúcimi do zborového domu kontakt: Jaroslava Čviriková 0911 613 604

NEDEĽA 10:00 Mladšia besiedka | Stretnutia detí vo veku 3-6 rokov
miesto: kaplánsky byt, kontakt: Martina Marečková 0903 251 746

NEDEĽA (každá druhá) 15:00 Rodiny | Stretnutia rodín
miesto: zborový dom

  • Záujemcovia o vstup, či prestup do evanjelickej cirkvi a.v., alebo starší záujemcovia o krst či konfirmáciu sa môžu prihlásiť (aj telefonicky, mailom) u zborového farára, ktorý im poskytne všetky informácie a náležitosti.
  • Cirkevný príspevok za rok 2021 sa vyberá na základe schválenia zborovým konventom vo výške 10€ (ročne na člena). Informácie k úhrade nájdete TU. Cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v kancelárií farského úradu.

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Mgr. Dušan Cina

Zborový farár