Prenosy SB počas Veľkej noci 2021

Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia v našej krajine sme odkázaní na bohoslužby prostredníctvom médií a internetu. Náš cirkevný zbor prináša priame prenosy z púchovského kostola prostredníctvom TV Považie a Youtube ECAV Púchov podľa rozpisu v oznamoch. Prinášame vám aj ponuku mediálnych prenosov služieb Božích od Smrtnej nedele do Veľkonočného pondelka.

21
Marca
Smrtná nedeľa
10:00 YT ECAV s vami
CZ ECAV Martin a Ján Hroboň
Sledovať online

28
Marca
Kvetná nedeľa
9:05 Rádio Slovensko
Služby Božie CZ ECAV Uhorské
Počúvať online

01
Apríl
Zelený štvrtok
17:00 YT ECAV s vami
BÚ VD- Peter Mihoč
Sledovať online

02
Apríl
Veľký Piatok
9:05 Rádio Slovensko
CZ ECAV Hanušovce n. Topľou
Počúvať online

02
Apríl
Veľký Piatok
10:00 RTVS:1
CZ ECAV Nové Mesto n. Váhom
Sledovať online

04
Apríl
Veľkonočná nedeľa
10:00 Televízia TA3
CZ ECAV Bratislava-Rača
Sledovať online

Veľkonočný pondelok
10:00 Televízia LUX | Televízne Služby Božie - GBÚ ECAV- Ivan Eľko
Sledovať online