Presbyterstvo; strana 2

presbyterstvo

Daniela Bujnová

Presbyter

Presbyter v CZ Púchov

Júlia Slovíková

Presbyter

Presbyter v CZ Púchov

Milan Pecho

Zborový kurátor

Július Mitana

Pokladník

Jana Križanovičová

Účtovníčka

Členovia pre Dohňany

Božena Bašková

Presbyter

Presbyter pre filiálku Dohňany

Zora Bašková

Presbyter

Presbyter pre filiálku Dohňany

Oľga Ondrejčíková

Presbyter

Presbyter pre filiálku Dohňany

Členovia pre Hoštinú

Jaroslava Dvoriaková

Presbyter

Presbyter pre filiálku Hoštiná

Jozef Sádecký

Presbyter

Presbyter pre filiálku Hoštiná

Členovia pre Ihrište

Bc. Viera Krátka

Presbyter

Presbyter pre filiálku Ihrište

Darina Šponiarová

Presbyter

Presbyter pre filiálku Ihrište