Presbyterstvo; strana 3

presbyterstvo

Členovia pre Streženice

Ladislav Kováč

Presbyter

Presbyter pre filiálku Streženice

Oľga Miškechová

Presbyter

Presbyter pre filiálku Streženice

Členovia pre Vieska-Bezdedov

Emília Ištvániková

Presbyter

Presbyter pre filiálku Vieska

Marcela Jancíková

Presbyter

Presbyter pre filiálku Vieska

Členovia pre Nimnicu

Ing. Zdena Pechová

Presbyter

Presbyter pre filiálku Nimnica

Členovia pre Mostište

Ema Jančeková

Presbyter

Presbyter pre filiálku Mostište