Stretnutie členov presbyterstva

Vážení členovia presbyterstva,

prosíme Vás, aby ste sa zúčastnili zasadnutia zborového presbyterstva, ktoré sa uskutoční dňa 9.1.2020 o 17.30 v zborovom dome.
Jediným pracovným bodom bude odsúhlasenie vokátora pre kandidáta na zborového farára br. Dušana Cinu. V ďalšej časti stretnutia budeme mať spoločný neformálny čas pri novoročnej kapustnici. Tešíme sa na stretnutie.