Súkromná (rodinná) spoveď

večera pánova

Milé sestry, milí bratia,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú koronavírusom platia stále určité obmedzenia aj pre bohoslužobné zhromaždenia a úkony. To nám neumožňuje organizovať v chráme Božom  spoločné konanie spovede s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej.

Zároveň môžeme predpokladať, že ešte chvíľu tento stav potrvá. Lepšie povedané, dnes ešte nevieme povedať, ako dlho tento stav potrvá. Ale aj v tejto situácii existujú minimálne dve riešenia.

1/ Súkromná (rodinná) spoveď s Večerou Pánovou v chráme Božom.  Na požiadanie členov nášho cirkevného spoločenstva sa spoveď uskutoční v chráme v presne dohodnutom čase pre uzavretý okruh ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti.

2/ Súkromná (rodinná) spoveď s Večerou Pánovou v domácnosti. Ponúkam ju nielen starším, imobilným a chorým členom nášho evanjelického spoločenstva, ale aj ostatným, ktorí žijú s nimi v spoločnej domácnosti.

Samozrejme  tieto spôsoby spovede s prisluhovaním Večere Pánovej budú  realizované podľa predpísaných a doporučených hygienických opatrení.

Milé sestry, milí bratia,

chcem Vás povzbudiť k využitiu týchto možnosti na svoje duchovné posilnenie v spovednom stíšení a prijatí darov tela a krvi Kristovej. Aj v tomto čase to všetci potrebujeme – duchovnú očistu a odolnosť.

Bratia a sestry, som pripravený a ochotný Vám poslúžiť. V prípade Vášho záujmu, prosím, kontaktujte ma na čísle: 0918 828 385  alebo cez e-mail: puchov@ecav.sk.

Cez vyššie uvedené kontakty sa môžete na mňa obracať aj v prípade potreby pastorálneho rozhovoru, či pri iných okolnostiach.

 

S prianím Božieho pokoja všetkým Vám

Dušan Cina, evanjelický farár