Začína pôstne obdobie

Začína pôstne obdobie

Popolcovou stredou, ktorá tento rok vychádza na 17. februára, vstupujeme do pôstneho obdobia. Pomyselne tak budeme počas šiestich pôstnych nedieľ kráčať naproti udalostiam Veľkého piatku. Súčasne toto obdobie označujeme ako začiatok veľkonočného kruhu.

Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema,
a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci.
Lebo vydajú Ho pohanom,
budú sa Mu posmievať a potupia Ho,
budú pľuvať na Neho a zbičujú Ho i zabijú,
ale On na tretí deň vstane z mŕtvych.

Lukáš 18,31:33

V bohoslužobnom živote sa oltár zaodie do fialového rúcha, ktoré v tichom týždni vystrieda čierna farba. Služby Božie v pôste otvárame v predspeve Ó Ježiši, tvoje umučenie a spievame pôstne piesne.

Súčasná situácia s pokračujúcimi pandemickými opatreniami nám nateraz neumožňuje stretávať sa a už vôbec nie zintenzívniť duchovnú prípravu formou nešporných a večerných služieb Božích, či hromadnej spovede s vysluhovaním sviatosti Večere Pánovej. Ak by sa situácia zmenila, budeme vás informovať prostredníctvom našej stránky a facebooku.

Bratia a sestry, i naďalej chceme zostať spojení aspoň virtuálne a prinášať vám ONLINE služby Božie prostredníctvom TV Považie a Youtube kanálu ECAV Púchov.

Pre vaše individuálne duchovné potreby sa neváhajte obrátiť na zborového farára: