Festival nádeje – Prochrist 2021

Pozývame Vás sledovať sériu online evanjelizačných večerov ProChrist z Nemecka pod názvom „Festival nádeje 2021“, ktoré môžete sledovať každý deň v dňoch 1. – 7. decembra 2021 (streda – utorok) vždy od 18.00 hod. na YouTube kanáli PreTeba.

Kvôli lockdownu v našej krajine nie je možné sledovať evanjelizačné večery prezenčne a spoločne v cirkevných zboroch, ale individuálne v domácnostiach. Nie je potrebné sa prihlasovať.

1. 12. – Dúfam, lebo budem prekvapený (Emauzskí učeníci)
2. 12. – Dúfam, pretože som dôležitý (Bartimeus)
3. 12. – Dúfam, lebo som voľný  (Žena pri Jákobovej studni)
4. 12. – Dúfam, lebo som bol vzpriamený (Zohnutá žena)
5. 12. – Dúfam, lebo som prijatý (Lotor na kríži)
6. 12. – Dúfam, lebo môžem žiť večne (Lazar)
7. 12. – Dúfam, lebo som očakávaný (Márnotratný syn)

Online prenos aj TU: (sledujte náš web, prenos bude včas zverejnený)

Veríme, že tieto evanjelizačné večery so svojim posolstvom Vám prinesú na počiatku  vzácneho a opäť výnimočného adventného času požehnanie a povzbudenie na ceste viery. Odporúčame Vám, aby ste oslovili k sledovaniu aj Vašich nekresťanských priateľov a známych a poslali im link.

Požehnaný adventný čas praje

Za tím PreTeba Marek Cingeľ.