Organ

organ púchov

Organ

Starý púchovský organ je z roku 1879. V roku 1953 si tento organ kúpil cirkevný zbor v Liptovskom Ondreji a po oprave je stále funkčný. Bol nahradený novým organom. Tento organ vyrobila dielňa Kutná Hora. Záverečné práce, t.j. montáž píšťal, ich ladenie a konečný náter skrine boli ukončené v polovici februára 1953. Dňa 17.2.1953 prebehlo preberacie konanie za účasti Jána Lacku, nám. kňaza, Viktora Štolla, cirk. dozorcu, Štefana Škripca, Juraja Matejku za ev.a.v. cirkevný zbor a zástupcov firmy Organa Kutná Hora. Organ stál 713 000,- Kčs.

Za pôsobenia brata farára Jána Zaťku bol organ vybavený novým nehlučným elektrickým ventilátorom vstavaným priamo do skrine. V roku 1985 bol pôvodný hrací stôl nahradený novým spoľahlivejším, lebo starý bol závislý na zmenách teploty a vlhkosti. V roku 2005 bola vykonaná oprava organa. V roku 2007 bol organ obohatený o hobojový register.