"V službe evanjelia, spojení láskou."

bg_po_19

Volebný konvent – voľba zborového farára

admin
4 januára, 2020
0
Po splnení všetkých náležitostí podľa platných cirkevno-právnych predpisov zo strany cirkevného zboru, seniorátu a udelení súhlasu predsedníctva Východného dištriktu, je kandidátom na zborového farára...     Čítať viac...
Zo života zboru
citát 02
citát 03
citát 01

Pozícia zborového farára je od 01. júla 2019 neobsadená.


Evanjelický farár v cirkevnom zbore Záriečie a administrátor cirkevného zboru Púchov. Konsenior.

Mgr. Miroslav Eštok

Administrátor CZ

vianoce
lyžovačka oc sem púchov
evanjelický spevník

Milodary a cirkevný príspevok – Číslo účtu (IBAN): SK51 0900 0000 0000 6366 7654

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Púchov na kalendárny rok 2019 je 10 € za dospelého člena cirkevného zboru
5 € pre deti, študentov, dôchodcov a obyvateľov fílií. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko každého člena a adresu.
Pred úhradou si prečítajte informácie o úhrade →

Vypnúť sneženie