• Cirkevná daň 2019

  Od 13. októbra je možné uhradiť cirkevný príspevok

  aj prevodom na účet

  Uhradiť
 • Vítame Vás...

  Nová stránka je pripravená.

  Veríme, že bude pre Vás požehnaním

  Pozrieť archív

"V službe evanjelia, spojení láskou."

Zo života zboru
požehnaný advent

Pozícia zborového farára je od 01. júla 2019 neobsadená.


Evanjelický farár v cirkevnom zbore Záriečie a administrátor cirkevného zboru Púchov. Konsenior.

Mgr. Miroslav Eštok

Administrátor CZ


Požehnaný advent

2019


evanjelický spevník

Milodary a cirkevný príspevok – Číslo účtu (IBAN): SK51 0900 0000 0000 6366 7654

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Púchov na kalendárny rok 2019 je 10 € za dospelého člena cirkevného zboru
5 € pre deti, študentov, dôchodcov a obyvateľov fílií. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko každého člena a adresu.
Pred úhradou si prečítajte informácie o úhrade →