• Cirkevná daň 2019

  Od 13. októbra je možné uhradiť cirkevný príspevok

  aj prevodom na účet

  Uhradiť
 • S Ježišom do školy

  Študent, neplač. Boh chce, aby si mal v škole úspech.

  Pozývaj Ježiša do učenia. Ver, že Boh ťa za tvoju čestnosť odmení.

  Čítať viac
 • Vítame Vás...

  Nová stránka je pripravená.

  Veríme, že bude pre Vás požehnaním

  Pozrieť archív
 • Novoročný príhovor 2019

  Prečítať si

"V službe evanjelia, spojení láskou."

bg_even0023a

Vzácna návšteva z Wittenbergu

admin
august 16, 2019
0
V nedeľu 11. augusta 2019 navštívili púchovský zbor vzácni hostia; brat farár Johannes Hillger a Kathrin Hauser, huslistka Štátneho komorného orchestra v Halle – Spolková republika Nemecko. Aj tento r...     Čítať viac...

Zo života zboru

Pozícia zborového farára je od 01. júla 2019 neobsadená.

Administrátor zboru

Mgr. Miroslav Eštok

ECAV Záriečie

Milodary a cirkevný príspevok – Číslo účtu (IBAN): SK51 0900 0000 0000 6366 7654

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Púchov na kalendárny rok 2019 je 10 € za dospelého člena cirkevného zboru
5 € pre deti, študentov, dôchodcov a obyvateľov fílií. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko každého člena a adresu.
Pred úhradou si prečítajte informácie o úhrade →