Starší dorast

Kto vlastne sme?

Naše dorasty sú plné pestrých aktivít. Vždy si zahráme nejaké zábavné hry, pri ktorých sa niekedy možno zapotíme pri rozmýšľaní, niekedy zase máme namále, aby sme nepraskli od smiechu a niekedy nám nestačia nohy bežať pri športových aktivitách.

Všetky tieto aktivity však majú jednu vec spoločnú– je pri nich veľká sranda. Okrem hier na doraste spievame piesne z nášho dorastového spevníka, modlíme sa, potom má niekto slovo (zamyslenie) o konkrétnej téme.

"Starší dorast sa stretáva vždy v piatok o 18.hodine v klubovni."

Taktiež sa rozprávame o tom, čo prežívame, čo nás trápi, z čoho máme radosť. A taktiež chceme budovať vzájomné vzťahy medzi sebou, aby boli čo najlepšie, aby sme sa vzájomne povzbudzovali, pomáhali si.

Aké sú ciele našich strenutí?

  • Chceme spoznávať Boha a púšťať ho do svojho života viac a viac.
  • Chceme rozvíjať talent a potenciál, ktorý je ukrytý v mladých ľuďoch.
  • Chceme si byť navzájom ozajstnými priateľmi .
  • Chceme vytvárať priestor, kde sa budú mladí ľudia cítiť dobre, prijato a výnimočne.

Prečo sa vlastne stretávame každý piatok?

Nestretávame sa len kvôli tomu, aby sme sa zabavili, alebo si zahrali nejakú super hru. Samozrejme, aj toto je súčasť. Ale náš hlavný dôvod je jasný – chceme spoznávať Boha stále viac a viac, chceme mať s Ním stále hlbší a lepší osobný vzťah.

Víkendovky

Známe ako weekendofky. Pripomínajú vlastne tábory, len v menšom rozsahu. Ich cieľom je tiež vytvoriť priestor pre nadviazanie a utuženie vzťahov v doraste. Vždy sú to tri dni plné zaujímavého programu a tém, ktoré sú práve v kurze.

Tábory

Prostredníctvom nich chceme ponúknuť rodičom – členom cirkevného zboru (ale aj tým, ktorí nie sú členmi) pre ich deti a dorastencov vhodné a bezpečné trávenie voľného času, výchovu ku kresťanským hodnotám, atmosféru lásky a prijatia, hlbšie spoznávanie trojjediného Pána Boha, nasmerovanie na cestu zodpovedného života, v ktorom popredné miesto patrí Spasiteľovi – Pánovi Ježišovi.

Všetky tábory a víkendovky sú organizované skúsenými mladými ľuďmi. Väčšinou sú to dobrovoľníci, ktorí majú k deťom a dorastu vzťah a našli si čas takto nezištne slúžiť mladým ľuďom a Pánu Bohu.

"Sme skupina ľudí vo veku od 14 – 18 rokov, ktorá sa pravidelne stretáva každý piatok."

Snažíme sa uplatňovať pestré spektrum výchovno-vzdelávacích metód, ako sú prednáška, diskusia, osobný rozhovor, zážitkové metódy, používanie vizuálnych pomôcok, workshopy (ručné práce), návšteva múzeí a galérií. Naším záujmom je poskytnúť vyvážený program, ktorý zohľadní vek i danosti dieťaťa.

Jednotlivé aktivity kladú dôraz nie len na duchovné hodnoty, ale aj na všeobecný rozhľad dieťaťa, kreativitu, ako aj pohyb a zdravý životný štýl. Súčasťou každého tábora sú športové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu.