Funkcionári

Evanjelická cirkev augsburského vyznania so sídlom v Púchove je v súčasnosti od 01.07.2019 bez zborového farára.

Administrátor cirkevného zboru

Mgr. Miroslav Eštok

ECAV Záriečie

Administrátor cirkevného zboru v Púchove

Zborový dozorca

Ing. Radovan Fujerík

2018-

Zborový dozorca zvolený členmi Evanjelického a.v. CZ v Púchove od decembra 2018

Ostatní funkcionári

Peter Mudrák

Zástupca zborového dozorcu, presbyter

Presbyter v CZ Púchov

Milan Pecho

Zborový kurátor

Július Mitana

Pokladník

Jana Križanovičová

Účtovníčka
Vypnúť sneženie