Funkcionári

Zborový farár

Mgr. Dušan Cina

2020 -

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Zborový dozorca

Ing. Radovan Fujerík

2018-

Zborový dozorca zvolený členmi Evanjelického a.v. CZ v Púchove od decembra 2018

Ostatní funkcionári

Peter Mudrák

Zástupca zborového dozorcu, presbyter

Presbyter v CZ Púchov

Milan Pecho

Zborový kurátor

Viera Horáková

Kostolníčka

Jana Križanovičová

Účtovníčka

Július Mitana

Pokladník