História zboru

Protireformácia a obdobie neskôr

Čo sa týka protireformácie, tak v roku 1709 sa prvý kostol (katolícky), ktorý používali protestanti dostal definitívne ku katolíkom. Od roku 1709 patrili púchovskí evanjelici do artikulárneho cirkevného zboru v Súľove. Po bitke na Bielej hore (1. pol. 17. st.) prišla do Púchova

početná skupina českých a moravských exulantov z Jednoty bratskej. Vybudovali si Moravskú ulicu s vlastnou samosprávou. V tomto kostole potom zostal majstrovský oltár, ktorý si protestanti zhotovili v roku 1643. Tento oltár sa nachádzal už v rímskokatolíckom kostole do roku 1785.

"Cirkevný zbor Púchov bol podľa púchovskej kroniky založený v roku 1560."

V tomto roku si ho potom evanjelici vyprosili od grófa Aspermonta do svojho druhého kostola. Za vojny nám boli potom zobrané organové píšťaly a dva zvony, takže ostal len jeden zvon. K Púchovu sa viažu dve obdivuhodné postavy: Jan Amos Komenský a Vladimír Roy. Komenský (1592 – 1670) biskup Jednoty bratskej navštívil mesto niekoľkokrát.

"V roku 1706 dočasne zanikol pod vplyvom silnej protireformácie a bol obnovený v roku 1784"

Na jeho počesť bola po ňom pomenovaná ulica Komenského. Roy (1885 – 1936) tu pôsobil v rokoch 1912 – 1925 ako evanjelický farár. Na budove fary postavenej v roku 1904 je inštalovaná pamätná tabuľa s reliéfom V. Roya, druhá pamätná tabuľa pripomína pobyt J. A. Komenského v Púchove.

Školstvo

O evanjelickej škole máme prvú informáciu od jej správcu až z roku 1921. No nachádzajú sa v nej aj informácie o predchádzajúcich rokoch. Žiaci, ktorí navštevovali túto školu sa učili všetci v jednej triede a delili sa na šesť ročníkov. Dochádzka do tejto školy sa postupne zlepšovala.

Prvým učiteľom a správcom školy bol Juraj Botik, ktorý pôsobil v škole až do roku 1928. Po ňom nastúpil Juraj Matejka pod ktorého vedením sa škola postupne zvelaďovala. Juraj Matejka viedol aj spevokol a taktiež písal do cirkevných časopisov. So svojimi žiakmi sa zúčastňoval kultúrnych podujatí a divadelných predstavení. V škole taktiež organizoval pre dospelých rôzne kurzy.

Čo sa týka stavby školy, tak škola bola renovovaná v tridsiatich rokoch. Činnosť tejto školy ukončilo násilné poštátnenie cirkevného školstva v roku 1945.

Kultúra

 

O tom, že cirkevný zbor Púchov v minulosti bol literárne činný svedčí časopis Evanjelický Púchov z roku 1946.

Činnosť vydávania bola potom zastavená.

Cirkevný zbor vydáva od roku 2004 znovu časopis Evanjelický Púchov.

Dokumenty na stiahnutie

ECAV PÚCHOV
Hľadá sa správca zborového areálu
Evanjelický a.v. cirkevný zbor so sídlom v Púchove hľadá nového správcu zborového areálu...
ECAV PÚCHOV
Hľadá sa správca zborového areálu
Evanjelický a.v. cirkevný zbor so sídlom v Púchove hľadá nového správcu zborového areálu...