Farári

PRED TOLERANČNÝM PATENTOM

v rokoch 1691 – 1705 kňažská stanica neobsadená

PO TOLERANČNOM PATENTE

OD ROKU 1875

Ľudovít Zsambokrety

(1875-1911)

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 1875-1911

Vladimír Roy

(1911-1925)

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 1911-1925

Ján Palic – senior

(1925-1937)

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 1925-1937

Peter Škodáček

(1937-1951)

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 1937-1951

Viktor Šimko

(1953-1970)

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 1953-1970

ThDr. Ján Zaťko

(1970-1993)

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 1970-1993

Mgr. Vladimír Šefranko

(1993-2003)

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 1993-2003

Mgr. Ondrej Rišiaň

(2003-2017)

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 2003-2017

Mgr. Lenka Rišiaňová

2017-2019

Evanjelická farárka v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 2017-2019

Mgr. Dušan Cina

2020 -

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.