Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.