Spevokol

spevokol

Zborový spevokol CZ Púchov funguje už viac ako 60 rokov s niekoľkými prestávkami. Postupne sa začal formovať a zapájať do zborového života. V súčasnosti tvorí spevokol do 20  členov slúžiacich Pánu Bohu aj ľuďom darom, ktorým od Neho dostali.

Svojim 4-hlasným spevom sa zúčastňuje a obohacuje Služby Božie v našom cirkevnom zbore počas vianočných, veľkonočných a svätodušných sviatkov, ale aj počas iných významných udalostí. Taktiež býva spevokol účastný stretnutí spevokolov Turčianskeho seniorátu.

"Spevokol sa v súčasnosti stretáva v stredu o 17.00. hod."

  • Spevokol vystupuje pod vedením

    Bližšie a aktuálne informácie Vám radi poskytneme prostredníctvom kontaktnej osoby alebo zborového farára.

    Mgr. Zuzana Fujeríková

    Dirigentka