Mládež

mládež
„Navráťte sa ku mne, a ja navrátim sa k Vám! – vraví Hospodin mocností.“ Mal 3, 7b

Sme spoločenstvo mladých ľudí vo veku 18 – 26 rokov (výnimočne aj viac), ktorí veria v Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa, a túto vieru chcú spolu zdieľať a šíriť ju aj vo svojom okolí. Na našich pravidelných sobotňajších stretnutiach chválime nášho

Pána v piesňach, zamýšľame sa nad Božím Slovom a spoločne sa rozprávame a modlíme sa za veci, ktoré nás trápia, ale aj tešia.

Okrem pravidelných stretnutí sa zúčastňujeme aj rôznych oblastných, či celoslovenských kresťanských podujatí, ako sú napr.:

"Mládež sa stretáva vždy v sobotu o 18:00 v zborovom dome."

festivaly, či konferencie.Taktiež si organizujeme aj vlastné výlety, víkendovky a spravidla počas leta aj tábor.  Tešíme sa na prípadné stretnutie s Vami!

Načítať viac...