Kostol

kostol púchov

Popis kultúrnej pamiatky

Evanjelický kostol v Púchove bol vybudovaný pre evanjelický zbor podľa návrhu staviteľa Michala Urbánka v rokoch 1864 – 1880. Kostol bol postavený v novogotickom štýle na mieste starého kostola v roku 1880. Nový kostol sa začal stavať tak, že obvodové múry sa stavali okolo starého tolerančného kostola, ktorý sa stále používal. Veža bola nadstavená na povodnej veži, ktorú si evanejlici pristavili k tolerančnému chrámu do výšky približne 15m. Jeho cena bola – zahrnúc všetky vykonané práce – 80000 zlatých. Vnútri je renesančný oltár z roku 1643, ktorý bol vyrobený pre kostol (dnes katolícky), ktorý užívali evanjelici ako majorita.

Neogotika alebo pseudogotika alebo novogotika je jedna z historizujúcich tendencií v umení 19. Storočia vychádzajúca z romantického obdivu k rytierskemu stredoveku a nadväzujúca, najmä v architektúre na tvaroslovie gotiky. Urbánkova architektúra je príkladným

Pôdorys, dispozícia: trojtrakt (hlavná loď v strede a vedlajšie po stranách)

Podlažnosť: prízemie (hlavná a vedlajšie lode), chorus, veža

Konštrukcia: vnútorný systém stĺpov podopierajúci gotické klenby, obvodový múr, vnútorné nosné steny, podperný systém typický pre gotické stavby

vyjadrením sebavedomia, ktoré evanjelici opätovne získali spolu s rovnoprávnosťou po vydaní protestantského patentu.

Púchovský kostol je murovaná, omietaná, voľne stojaca pseudoslohová chrámová trojloďová stavba obdĺžnikového pôdorysu s polygonálnou apsidou.Štvorboká hranolová veža je zasadená do vstupného priečelia. Fasáda chrámovej lode je nad podmurovkou z pieskovcových kvádrov vertikálne členená pilastrami zdobenými vpadlinami v tvare mníšky.V hornej časti je ozdobená korunnou profilovanou rímsou, pod ktorou je oblučikový vlys zdobený plastickými výrezmi v tvare lomeného oblúka. Okná sú obdĺžnikové, gotizujúce, s polkruhovými

záklenkami a rozetkami. V apside sú navyše ozdobené vitrážami. V priečelí od Moravskej ulice sa nachádza hlavný vstup do budovy, ktorý je zvýraznený dvojicou stĺpov po oboch stranách a dvoma fiálami.. Kostol má jeden hlavný a tri bočné vstupy.

Interiér je bohato architektonicky riešený. Klenby hlavnej lode a presbytéria sú zdobené hviezdicami, klenby bočných lodí zdobia kríženia. Klenby sú opreté na šiestich zväzkových stĺpoch s hlavicami zdobenými rastlinným dekorom a štyroch polstĺpoch. Menšie sĺpy ešte nesú bočné pavlače s bohato zdobenými drevenými zábradliami. Steny sú členené pilastrami. Pôvodná pieskovcová dlažba bola neskôr nahradená umelým kameňom. Zariadenie kostola je pôvodné. V presbytériu je umiestnená kazateľnica so strieškou, stôl Pána a dve bočné lavice. Všetko je zdobené rezbami s motívmi z gotiky.

 • Digitálne číselníky a ovládanei zvonov

  Číselníky sú z roku 1980, a naprojektoval a zhotovil ich Štefan Gašek.

  V roku 2006 bola urobená rekonštrukcia zvonov a boli namontované elektronické hodiny.Elektronické hodiny, u ktorých reálny čas je riadený rádiovým časovým normálom DCF 77.

  Hodiny sa automaticky kontrolujú každé tri minúty. Združujú pohon vežových hodín, cimbálové elektromagnetické odbíjanie, ovládanie troch zvonov.

  Sú programovateľné až na jeden rok dopredu na každý deň. Tiež bol namontovaný elektrický pohon zvonov lineárnymi elektromotormi.

  Vežové hodiny majú nové ciferníky a v noci svietia.

 • Rozmery kostola

  sú 36 x 12 m, klenby sú vysoké 14 m. Zvony sú vo výške 24,14 m, hodiny sú vo výške 29,528 m, veža je vysoká 38,598 m.

Kostol prešiel počas svojej existencie viacerými opravami. Nikdy sa nepristúpilo k prestavbám, ktoré by ho slohovo narušili. Posledná velká oprava prebehla v roku 2009. Do rozsiahlej opravy fasád sa pustili pracovníci miestnej stavebnej firmy. Najväčším problémom tejto historickej stavby boli vlhnúce múry, ktoré vodu doslova nasávali. Dôsledkom boli vypadávajúce omietky i plesne. Tento problém vyriešilo dôsledné odizolovanie základov a nový systém odvodnenia stavby. Prebehli opravy vonkajších fasád, kde bolo potrebné opravovať i štukovú výzdobu. Najviac práce mali reštaurátori s vežou. Pri začatí prác z nej vypadávali kusy omietok.