Mladšia besiedka

Milá mamina a tatino!

Možno viete, a možno nie, že v púchovskom evanjelickom zbore funguje už viac rokov stretávanie detí vo veku 3-6 rokov pod názvom „besiedka“. Na takomto stretnutí deti spievajú detské piesne, vypočujú si kratučký biblický príbeh, prispôsobený ich veku, vyrábajú tematicky zamerané „dielka“, kreslia, hrajú sa.

Pri menších deťoch, pokiaľ nie sú navyknuté tráviť čas bez rodičov v kolektíve, umožňujeme rodičovi, aby zostával podľa potreby s dieťaťom. Je to tiež dobrý „zácvik“, ak plánujete dieťa umiestniť v škôlke a bojíte sa, ako si privykne na kolektív.

Staršie deti (pred nástupom do školy, alebo prváci) zas rozvíjajú pamäť učením kratučkých biblických veršíkov, schopnosť komunikovať a reagovať na zadané úlohy a tiež motoriku pri farbení, strihaní, či lepení.

Miesto: zrekonštruovaná časť zborového domu pri evanjelickom a.v. kostole v Púchove na 1. poschodí.

Čas: každú nedeľu, počas hlavných nedeľných bohoslužieb od 10.00 – 11.15 hod.

Treba si priniesť papučky.

Nuž a podstatou všetkých týchto informácií je to, že by sme radi pozvali na besiedku i vaše dieťa, prípadne deti. V prípade, že je dieťatko malé, hanblivé, alebo príliš aktívne, nie je prekážkou, ak s dieťaťom zostane aj rodič.

S láskou ho uvítame.