Denný tábor mladšej besiedky 07.2015

Denný tábor mladšej besiedky Júl 2015

Každé ráno sa ozýval spev 13-tich detí rôzneho veku v našej zborovej miestnosti, ktoré chválili Pána Ježiša s celého srdca a tak sme spoločne začínali deň na našom letnom dennom tábore. Okrem spomínaných Biblických tém sme si každý deň vyrobili zaujímavú aktivitu ako je maľovanie tričiek, vyrábanie náramkov, farbenie šnúrok a tvorba vlajok. Poobede nám naši mládežníci každý deň pripravili veľkú hru, kde sme zbierali body pre svoju skupinu. Mohli ste nás stretnúť v Lipovej aleji, kde sme plnili pripravené úlohy, alebo v blízkom lese, kde sme sa hrali Novinársku hru. Náš tábor nemohol ani inak skončiť ako olympijskými hrami, kde sme súťažili v športových disciplínach na dvore nášho kostola.

Počas tábora sa o nás starali 9-ti vedúci z mládeže a mnohí členovia nášho cirkevného zboru, ktorí nás hostili svojimi koláčmi a ovocím zo záhradky.

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie vo všetkom, za týždeň spoločného spolužitia, Jeho ochranu, krásne počasie a všetky duchovné dary, ktoré sme prijali.